LIFE GIFT VIỆT NAM giới thiệu nhân sự phụ trách kênh thương mai điện tử Droppii

Công ty TNHH Sản xuất Đầu tư Life Gift Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương đảm nhận phụ trách vị trí Quản lý kinh doanh – kênh thương mại điện tử Droppii.