ỨNG DỤNG KIỂM TRA CHỈ SỐ BMI

Thông tin về chỉ số BMI

BMI (Body mass Index) là chỉ số được tính từ chiều cao và cân nặng, là một chỉ số đáng tin cậy về sự mập ốm của một người.

BMI không đo lường trực tiếp mỡ của cơ thể nhưng các nghiên cứu đã chứng minh rằng BMI tương quan với đo mỡ trực tiếp. BMI là phương pháp không tốn kém và dễ thực hiện để tầm soát vấn đề sức khoẻ.

Cách tính và đánh giá chỉ số BMI

Công thức BMI (kg/m2) =

Cân nặng (kg)

Chiều cao(m) X Chiều cao (m)

KIỂM TRA CHỈ SỐ BMI NGAY

Bạn hãy hoàn tất đầy đủ các bước thông tin để có được những gợi ý tốt nhất cho một cơ thể luôn khỏe mạnh

Đơn vị
Chiều cao
cm.
Vui lòng nhập giá trị từ 125 đến 225.
Cân nặng
kg.
Vui lòng nhập giá trị từ 10,0 đến 500,0 ( một thập phân ).
Chiều cao
ft.
in.
Vui lòng nhập giá trị từ 4,2 đến 7,3
Cân nặng
lb.
st.
Vui lòng nhập giá trị từ 22,0 đến 1000,0 ( một thập phân ).
Tính chỉ số BMI